Tin Sở GDCK HCM

09/12/2016 - 10:32 AM

HOSE: Thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2017

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo lịch nghỉ giao dịch trong năm 2017 như sau:

Bản tin ngày 30/12/2015
08:21 AM HOSE: Lịch nghỉ giao dịch năm 2016 www.hsx.vn
Bản tin ngày 13/08/2014
04:15 PM HOSE: Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2014 www.hsx.vn
Bản tin ngày 27/07/2014
11:12 AM HOSE: Công bố áp dụng Bộ chỉ số HOSE-Index kỳ 2/2014 www.hsx.vn
12345678910