Tin Tổng Hợp

23/01/2018 - 03:54 PM

Thông báo về việc thanh toán giao dịch chứng khoán tại VSD

Kính gửi Quý Khách, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất (“FSC”) xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng về việc thanh toán giao dịch tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam như sau:

Bản tin ngày 23/01/2018
04:30 AM Thông cáo báo chí về việc tạm ngừng giao dịch https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/439edae5-37a3-4b67-b564-6c49144dcca1
Bản tin ngày 22/01/2018
06:59 PM Thông báo khẩn về việc sự cố giao dich ngày 22/01... www.hsx.vn
Bản tin ngày 20/01/2018
02:41 PM Thông báo triển khai hệ thống giao dịch trực tuyến mới www.fsc.com.vn
Bản tin ngày 18/01/2018
02:52 PM FSC - Thông báo danh mục ký quỹ tại FSC ngày... www.fsc.com.vn
Bản tin ngày 16/01/2018
08:40 AM Thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng chi nhánh Hà... www.fsc.com.vn
Bản tin ngày 11/01/2018
08:53 AM FSC - Thông báo danh mục ký quỹ tại FSC ngày... www.fsc.com.vn
Bản tin ngày 10/01/2018
08:52 AM FSC - Thông báo danh mục ký quỹ tại FSC ngày... www.fsc.com.vn
Bản tin ngày 08/01/2018
02:32 PM FSC - Thông báo danh mục ký quỹ tại FSC ngày... www.fsc.com.vn
Bản tin ngày 29/12/2017
08:09 AM FSC - Thông báo danh mục ký quỹ tại FSC ngày... www.fsc.com.vn
12345678910