Tin Sở GDCK HCM

06/03/2018 - 09:36 AM

HOSE: Tổ chức chuỗi chương trình đào tạo cho Nhà Đầu tư về sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm

Hiện nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Sở GDCK TP.HCM) đang tiến hành phối hợp với các Công ty Chứng khoán Thành viên tổ chức chuỗi chương trình đào tạo về sản phẩm Chứng quyền có bảo đảm cho các Công ty Chứng khoán và đăc biệt là Nhà Đầu tư tại các Công ty Chứng khoán.

 Chuỗi chương trình đào tạo này được tổ chức ngay tại trụ Sở của các Công ty Chứng khoán nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các Nhà Đầu tư tham dự (nhấn [tải về] để xem thông tin chi tiết)

Nguồn: www.hsx.vn Tải về Gửi mail In