Tin Sở GDCK HCM

06/03/2018 - 09:27 AM

Giới thiệu Chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu về Chứng quyền có bảo đảm, nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây:

https://drive.google.com/file/d/13dLyfxQrvzffqVAw9NRUw2QssJilQ7CL/view

Để biết thêm thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng truy cập đường link của Sở GDCK HCM bên dưới :

https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/NewsByCat/c0772197-2ce0-4be2-8a97-cad39a9343c2?fid=87dfa104bc344123a14eb9b3a9e07023

 

 

Nguồn: www.hsx.vn Gửi mail In