Tin từ công ty FSC

05/03/2018 - 11:02 AM

Thông báo bán đấu giá cổ phần của Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV

CTCP chứng khoán Đệ Nhất có làm đại lý đấu giá cho Tổng Công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương TNHH MTV. Thời gian đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ ngày 02/03/2018 đến 16h00 ngày 20/03/2018. Ngày cuối bỏ phiếu đấu giá tại công ty: trước 15h00 ngày 26/03/2018. Ngày đấu giá: 09 giờ 00, ngày 28 tháng 03 năm 2018

Thông tin chi tiết đấu giá

Mã CK 5568
Doanh nghiệp phát hành Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV
Doanh nghiệp chủ sở hữu Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - TNHH MTV
Giới thiệu về doanh nghiệp Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, cây ăn quả, chăn nuôi, khai thác gỗ, nuôi trồng thủy sản, ...
Vốn điều lệ 3.000.000.000.000
Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá 30.000.000
Giá trị cổ phần đấu giá  
Lần đấu giá 1
Thời gian đấu giá 28/03/2018
Giá khởi điểm 12.000
Lãi suất trần  
Số mức giá 1
Bước khối lượng 100
Bước giá 100
Khối lượng tối thiểu 100
Khối lượng tối đa 30.000.000
Số lượng nhà đầu tư cá nhân mua  
Số lượng nhà đầu tư tổ chức mua  
Tổng khối lượng cổ phần cá nhân đăng ký mua  
Tổng khối lượng cổ phần tổ chức mua  
KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư trong nước được phép ĐK mua  
KL cổ phần các nhà đầu tư nước ngoài được phép ĐK mua  
Tổng KL cổ phần tối đa các nhà đầu tư nước ngoài được phép mua 30.000.000
Ngày phát hành 28/03/2018

 

Nguồn: www.hsx.vn Tải về Gửi mail In