Tin Sở GDCK HN

08/01/2014 - 09:56 AM

CII: Đính chính báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

 CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đính chính báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn VIAC (No1) Limited Partnership như sau:

Nguồn: www.hsx.vn Tải về Gửi mail In