Nhận định thị trường ngày

Bản tin thị trường ngày 03/11/2017 (03/11/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 02/11, chỉ số VN-Index giảm 9.62 điểm, tương đương 1.14% xuống 833.09 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 192.77 triệu đơn vị, trị giá 4,352.3 tỷ đồng, tương ứng tang 11.93% về khối lượng và 12.85% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 106 mã tăng, 194 mã giảm và 43 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm 7.72 điểm tương ứng 0.92% xuống 827.66 điểm với 12 mã tăng, 16 mã giảm 2 mã đứng giá. HNX-Index giảm 1.56 điểm tương đương 1.48% xuống 103.42 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn niêm yết HNX đạt 51.01 triệu đơn vị, trị giá 726.99 tỷ đồng, tương ứng tăng 10.57% về khối lượng và 47.14% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 50 mã tăng, 121 mã giảm và 65 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index giảm 3.02 điểm tương ứng 1.56% xuống 190.85 điểm với 1 mã tăng, 21 mã giảm và 8 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 02/11/2017 (02/11/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 01/11, chỉ số VN-Index tăng 5.43 điểm, tương đương 0.65% lên 842.71 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 172.22 triệu đơn vị, trị giá 3,856.57 tỷ đồng, tương ứng giảm 10.33% về khối lượng và giảm 4.61% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 108 mã tăng, 159 mã giảm và 77 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 3.76 điểm tương ứng 0.45% lên 835.38 điểm với 18 mã tăng, 12 mã giảm. HNX-Index giảm 0.18 điểm tương đương 0.17% xuống 104.98 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn niêm yết HNX đạt 46.13 triệu đơn vị, trị giá 494.09 tỷ đồng, tương ứng tăng 3.78% về khối lượng và giảm 0.59% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 58 mã tăng, 129 mã giảm và 191 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index giảm 0.53 điểm tương ứng 0.27% xuống 194.0 điểm với 9 mã tăng, 17 mã giảm và 4 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 01/11/2017 (01/11/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/10, chỉ số VN-Index đảo chiều giảm 7.92 điểm, tương đương 0.94% xuống 837.28 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 192.05 triệu đơn vị, trị giá 4,042.91 tỷ đồng, tương ứng giảm 2.63% về khối lượng và giảm 10.40% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 87 mã tăng, 185 mã giảm và 72 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm 5.90 điểm tương ứng 0.70% xuống 831.62 điểm với 6 mã tăng, 21 mã giảm và 3 mã đứng giá. HNX-Index giảm 0.82 điểm tương đương 0.77% xuống 105.16 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn niêm yết HNX đạt gần 44.46 triệu đơn vị, trị giá 497.03 tỷ đồng, tương ứng tăng 4.91% về khối lượng và giảm 15.13% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 76 mã tăng, 91 mã giảm và 211 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index giảm 1.18 điểm tương ứng 0.60% xuống 195.02 điểm với 6 mã tăng, 18 mã giảm và 6 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 31/10/2017 (31/10/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/10, chỉ số VN-Index tăng 4.83 điểm, tương đương 0.57% lên 845.20 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 197.25 triệu đơn vị, trị giá 4,512.19 tỷ đồng, tương ứng tăng 37.6% về khối lượng và tăng 31.6% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 93 mã tăng, 167 mã giảm và 64 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 2.61 điểm tương ứng 0.31% lên 837.52 điểm với 8 mã tăng, 20 mã giảm và 2 mã đứng giá. HNX-Index quay đầu giảm 0.47 điểm tương đương 0.45% xuống 105.98 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn niêm yết HNX đạt gần 42.38 triệu đơn vị, trị giá 585.66 tỷ đồng, tương ứng tăng 11.5% về khối lượng và 38.2% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 62 mã tăng, 102 mã giảm và 214 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index tăng nhẹ 0.02 điểm tương ứng 0.01% lên 196.2 điểm với 8 mã tăng, 16 mã giảm và 6 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 24-10-2017 (24/10/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/10/2017, chỉ số VN-Index giảm 6.80 điểm tương ứng 0.82% xuống 820.04 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 194.23 triệu đơn vị, trị giá 3,687.9 tỷ đồng. Toàn sàn có 65 mã tăng, 218 mã giảm và 37 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm 4.63 điểm tương ứng 0.57% xuống 809.36 điểm với 5 mã tăng, 24 mã giảm và 1 mã đứng giá.

Bản tin thị trường tuần 16-10 đến 20-10-2017 (22/10/2017)
Các chỉ số thị trường kết thúc trái chiều trong tuần qua. Cụ thể, VN-Index kết thúc tuần tăng 0.72% đứng tại 826.84 điểm; trong khi HNX-Index đóng cửa tuần giảm 0.89% đang dừng ở 108.14 điểm. Dù trái ngược về mặt điểm số nhưng thanh khoản trên cả hai sàn lại đồng loạt tăng trưởng. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trung bình phiên trên sàn HOSE đạt 162.83 triệu đơn vị/phiên tăng trưởng 15% so với tuần giao dịch trước; trong khi trên sàn HNX đạt 46.86 triệu cổ phiếu/phiên, tăng trưởng 11.23%.

Bản tin thị trường ngày 19-10-2017 (19/10/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/10/2017, chỉ số VN-Index giảm 0.57 điểm tương 0.07% xuống 827.72 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 198.94 triệu đơn vị, trị giá 4,766.5 tỷ đồng. Toàn sàn có 105 mã tăng, 166 mã giảm và 45 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index giảm 1.64 điểm tương ứng 0.2% xuống 816.84 điểm với 11 mã tăng, 18 mã giảm và 1 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 18-10-2017 (18/10/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/10/2017, chỉ số VN-Index tăng 8.86 điểm tương 1.08% lên 828.29 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt 177.2 triệu đơn vị, trị giá 3,914.85 tỷ đồng. Toàn sàn có 146 mã tăng, 128 mã giảm và 49 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 6.63 điểm tương ứng 0.82% lên 818.48 điểm với 19 mã tăng, 10 mã giảm và 1 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 16/10/2017 (16/10/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/10, chỉ số VN-Index tăng 5.08 điểm, tương đương 0.62% lên 820.95. Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 154.12 triệu đơn vị, trị giá 3,349.59 tỷ đồng, tương ứng tăng 3.30% về khối lượng nhưng giảm -4.47% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 132 mã tăng, 130 mã giảm và 81 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 5.87 điểm tương ứng 0.73% lên 815.47 điểm với 19 mã tăng, 9 mã giảm và 2 mã đứng giá. HNX-Index quay đầu tăng 0.73 điểm tương đương 0.67% lên 109.11 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn niêm yết HNX đạt 42.36 triệu đơn vị, trị giá 542.92 tỷ đồng, tương ứng giảm 13.26% về khối lượng và 53.99% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 88 mã tăng, 75 mã giảm và 215 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index tăng 1.6 điểm tương ứng 0.80% lên 200.82 điểm với 9 mã tăng, 11 mã giảm và 10 mã đứng giá.

Bản tin thị trường ngày 13/10/2017 (13/10/2017)
Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/10, chỉ số VN-Index tăng 1.92 điểm, tương đương 0.24% lên 815.87. Tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt 149.20 triệu đơn vị, trị giá 3,506.29 tỷ đồng, tương ứng giảm 17.43% về khối lượng và 8.09% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 125 mã tăng, 142 mã giảm và 76 mã đứng giá. Chỉ số VN30-Index tăng 2.77 điểm tương ứng 0.34% lên 809.60 điểm với 12 mã tăng, 17 mã giảm và 1 mã đứng giá. HNX-Index quay đầu giảm 0.27 điểm tương đương 0.25% xuống 108.38 điểm. Tổng khối lượng giao dịch trên sàn niêm yết HNX đạt 48.84 triệu đơn vị, trị giá 1,180.06 tỷ đồng, tương ứng tăng 2.13% về khối lượng và 98.64% về giá trị so với phiên giao dịch ngày hôm trước. Toàn sàn có 74 mã tăng, 92 mã giảm và 212 mã đứng giá. Chỉ số HNX30-Index giảm 0.74 điểm tương ứng 0.37% xuống 199.23 điểm với 12 mã tăng, 11 mã giảm và 7 mã đứng giá.

12345678910