Công ty niêm yết tại HOSE

25/01/2014 - 02:40 PM

REE: Ngày đăng ký cuối cùng

 Ngày 25/01/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có thông báo số 57/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông và tạm ứng cổ tức của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (mã CK: REE) như sau:

 

 • Ngày giao dịch không hưởng quyền       : 19/02/2014
 • Ngày đăng ký cuối cùng            : 21/02/2014
 • Lý do và mục đích:
 • Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013
 • Trả cổ tức tạm ứng năm 2013 bằng tiền mặt
 • Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên tài khóa 2013
 • Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
 • Thời gian khai mạc dự kiến: 8 giờ sáng ngày 28/03/2014
 • Địa điểm thực hiện: Hội trường toà nhà e.town - Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM
 • Nội dung Đại hội: tài liệu Đại hội sẽ được đăng lên website của Công ty (www.reecorp.com) trước ngày 14/03/2014
 • Trả cổ tức tạm ứng năm 2013 bằng tiền mặt
 • Tỷ lệ thực hiện: 16%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
 • Thời gian thực hiện: 31/03/2014
 • Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (Số 364 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình, TP.HCM) từ ngày 31/03/2014. Cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh nhân dân bản gốc.

Nguồn: www.hsx.vn Gửi mail In